Stáhnout PDF

Produkt mzdy


  Obecné vlastnosti
 • vždy v souladu s platnou legislativou
 • vhodné pro všechny typy a velikosti organizací - obchod, výrobní sféra, státní správa, školství
 • variabilita v nastavení agendy – jejím prostřednictvím lze zpracování maximálně přizpůsobit uživateli (v návaznosti na jeho konkrétní požadavky na postupy zpracování, vnitropodniková hlediska)
 • racionální pořízení dat - automatizované procesy výpočtu mezd
 • široká možnost nastavení individuálních uživatelských práv
 • kompletní elektronická komunikace se státní správou, bankou a pojišťovnami
 • podpora uživatelů přes helpline a vzdálený přístup

 • Osobní evidence a personalistika
 • evidence změn u zaměstnance v časové posloupnosti
 • racionální pořízení nových zaměstnanců i aktualizace změn (i hromadné změny) , průběh změn
 • kontrola zaměstnanců v insolvenčním rejstříku
 • pro jednoho zaměstnance je možno zpracovávat současně i více pracovněprávních vztahů
 • aktuální přehledy a sestavy (nástupy, výstupy, převody, přehled dle bydliště, mzdové zařazení, vzdělání, praxe, životní a pracovní výročí, věková struktura dle profesí a funkcí, pracující důchodci, mateřská dovolená, hmotná odpovědnost, ...)
 • kniha pracovních smluv a jiných dokumentů s automatickou tvorbou smlouvy dle uložených uživatelských vzorů
 • evidence zdravotních prohlídek a školení, jejich výsledky, platnosti a plán obnovy
 • evidence srážek dohodou a srážek povinných (výživné, exekuce, insolvence, podnikové)
 • státní a resortní statistické výkazy - čtvrtletní šetření o průměrném výdělku Trexima (ISPV), výkazy pro školství (ISP pololetně, P1-04, P1c-01 čtvrtletně), výkazy pro státní a veřejnou správu (ISP pololetně, P2-04 čtvrtletně)
 • různé typy spojení na zaměstnance
 • průběh předchozích zaměstnání u zaměstnavatele (pracovní zařazení, délka trvání, evidenční stav, funkce, ...)
 • automatický výpočet pracovně-právních průměrů

 • Hrubé a čisté mzdy a pořízení dat
 • racionální pořízení dokladů na základě nastavení šablon
 • napojení docházky zaměstnanců na docházkové systémy
 • automatické generování mzdových dokladů dle docházky – včetně tisku docházky
 • barevné rozlišení jednotlivých kódů docházky (dovolená, nemoc, pracovní volno, návštěva lékaře, svatba, pohřeb, ...)
 • barevné rozlišení jednotlivých chybových stavů v docházce (chybějící dny, přečerpání dovolené, nedoplněné hodiny od - do, kontrola na plánovací kalendář zaměstnance, kontrola na neproplacenou dovolenou, ...)
 • výpočet čistých mezd s možností opakování a následné zobrazení kontrolních sestav s upozorněním na možné chyby (duplicitní číslo účtu u zaměstnanců, osoba nemá pořízená data, upozornění na přihlášení/odhlášení osoby na ZP u dohod mimo pracovní poměr, ...)
 • při výpočtu čistých mezd automatický dopočet do minimální nebo zaručené mzdy, dle nastavení


 • Předepsané formuláře, výstupní soubory, sestavy, prohlížeče
 • obsahem jsou veškeré předepsané i uživatelsky požadované formuláře, sestavy a datové soubory
 • výplatní lístek (VL) s volitelnou náplní položek, možnost odesílání VL e-mailem, který je chráněn heslem pro otevření VL
 • podpisová listina a výčetka platidel i pro mimořádné odměny
 • mzdové listy (čtvrtletní, pololetní, roční a řádkové za zaměstnance), možný náhled do minulých let
 • výstupy pro peněžní ústavy, pojišťovny a penzijní fondy formou přehledů a platebních příkazů - např. spoření, pojištění, splátky půjček, zálohy a doplatky mezd, podnikové spoření, ...
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového pojištění
 • potvrzení v souladu s platnou legislativou (zápočtový list, potvrzení o zdanitelném příjmu, potvrzení příjmu pro různé instituce, ...)
 • roční zúčtování daně z příjmu
 • rozborové sestavy hrubých mezd s náplní dle požadavků uživatele v různém třídění (čísla pracovníků, abecedně, mzdový tarif, profese, klasifikace zaměstnání apod.) za podnik i vnitropodnikové útvary


 • Fakturace externí a vnitropodniková
 • mzdový doklad může být zdrojem dat k vystavení externí faktury (následné zpracování faktury) a naopak z fakturace prací lze automaticky vygenerovat mzdový doklad; návaznost na ceníky
 • vnitropodnikové zúčtování prací a služeb z běžných mzdových řádků


Máte zájem? Kontaktujte nás


Adresa společnosti

logo
SOFTWARE OK Příbram, s.r.o.
tř. Kpt. Olesinského 43
261 01 Příbram II
E-mail
hotline@softok.cz
Najděte nás na Facebooku
Načítám, prosím vydržte...